Vzdělávání a osvěta

Individuální rozvoj životních dovedností vychází z vaší aktuální životní situace, vašich silných a slabých stránek a potřeb. Profesionální koučování směřuje k překonání limitujících obtíží a optimální využití vlastních zdrojů.

Ve své lektorské činnosti se zaměřuji na vzdělávání odborníků v oblasti školství, a to jak pod hlavičkou SOCIOKLIMA, s.r.o. a  ESPEDIENTE, z.s.. V oblasti školství se jedná o sociálně pedagogickou diagnostiku, problematiku vztahů ve třídě a prevenci rizikového chování, zvyšování kvality působení pedagogů jak v kontaktu s žáky, tak s rodiči či kolegy.

V sociální sféře přednáším v rámci vlastních akreditovaných programů uvedených zde na těchto stránkách nebo na ESPEDIENTE, z.s. / Vzdělávání sociálních pracovníků. Jedná se zejména o témata související se vztahy (rodina, škola, pracoviště), s životními dovednostmi, rodičovskými kompetencemi a metodami sociální práce.

Zároveň jsem akreditovaným lektorem pro další vzdělávací instituce.

Přednášky pro veřejnost

Mimo uvedené aktivity přednáším při osvětových akcích určených veřejnosti.

Tyto aktivity jsou převážně na objednávku center pro rodinu, škol, knihoven, církví a dalších pořadatelů.

Veřejná vystoupení

Rozhovor pro televizi v Púchove
Český rozhlas Radiožurnál: Host Lucie Výborné
rádio 7: podcast Štafeta (via Spotify)

Pravidelné rozhovory s Milenou Mikulkovou

Publikace, články a komentáře

6 kroků k manželskému restartu aneb několik podnětů ke vztahové údržbě

Úvaha u příležitosti Národního týdne manželství 2018

Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby

Závěrečná zpráva dotazníkového šetření Nadace Sirius, na němž se podílela Mgr. Milena Mikulková

Inspirativní videa

Aby bylo doma dobře (všem)

Šest 15–20minutových “miniseminářů” na témata, týkající se různých životních epizod v životě rodiny

Projekt rodina

16 videí, 16 témat, která pokrývají oblast od zamilovanosti a chození až po rozvod a porozvodovou komunikaci