Podpora dovedností pro partnerství

Vztahové poradenství je zaměřeno na posílení zdravého naplňování vašich sociálních potřeb. Zpravidla se jedná o předcházení nebo řešení vztahových problémů mezi partnery, mezi ex-partnery (porozvodové a porozchodové situace), mezi rodiči a dětmi, v mezigeneračních vztazích (mezi dospělými osobami – např. řešení vztahu s původní rodinou, s rodiči).

Jedná se zejména o individuální nebo párové poradenství s cílem:

  • rozvoje empatie
  • schopnosti efektivní komunikace(motivování, sdílení, naslouchání)
  • narovnání vztahů(proces odpuštění, příp. smíření)
  • vyjádření vlastních potřeb
  • rozvoje dovednosti aktivního vyjadřování vztahu a sounáležitosti
  • přípravy na partnerství, manželství, prarodičovství
  • rozvodová a porozvodová komunikace v rodině apráce s rodiči 

Aktivně se podílím ve spolupráci s www.cochem.cz na zavádění multidisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení.

Konzultace na míru

Konzultace je vedena individuálně podle vašich konkrétních požadavků a potřeb.

V současné době poskytuji převážně online poradenství (prostřednictvím Google Meet). K tomu můžete využít objednávkový formulář. V případě, že potřebujete osobní prezenční setkání, mne prosím kontaktujte e-mailem, příp. prostřednictvím kontaktního formuláře.