Rozvoj rodičovských kompetencí a výchova

Výchovné poradenství je určeno zejména rodičům s dětmi. Zaměřuje se na předcházení výchovným obtížím, rozvoj rodičovských dovedností a na efektivní řešení výchovných problémů dětí a mládeže. Klientem může být jak rodič, tak dítě.

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti:

  • nevhodné chování vůči autoritám(rodiče, učitelé) nebo vůči vrstevníkům
  • práce s hněvem, agresivitou, vzdorovitostí, neposlušností
  • výchova dítěte při odděleném rodičovství(po rozvodu, v nové rodině)
  • výchova v náhradní rodinné péči

Výchovné poradenství – výchova dětí školního věku

Výchovné poradenství využívají i školy a školská zařízení jako externí poradenské služby. Spolupráce probíhá buď jednorázově dle potřeby, nebo dlouhodobě na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb. Jedná se zpravidla o individuální konzultaci s žákem, jeho rodičem nebo vyučujícím. Využívat lze i přímou práci se třídou v preventivním nebo intervenčním programu (služba probíhá pod záštitou společnosti SOCIOKLIMA, s.r.o.).

Jedná se zejména o problematiku:

  • vztahů ve třídě
  • záškoláctví
  • šikany
  • školní neúspěšnosti
  • adaptace na nové prostředí

Doprovázení rodin v (po)rozvodové situaci

Oblasti doprovázení rodin v (po)rozvodové situaci se věnuji již od roku 2005. Porozumění potřebám děti v této životní situaci jsme společně s výtvarnicí zpracovali do letáku a plakátu s názvem Rodiče, nerozvádějte se s námi! Výroky dětí by měly být pro rodiče motivací při řešení rozchodu partnerů nebo rozvodu manželství. Odborná pomoc a využití mediace rodiči může významně zmírnit trápení dětí.

Tyto materiály jsou volně ke stažení jak pro rodiče, tak pro organizace a instituce. Prosíme pouze o uvedení odkazu www.vztahove-poradenstvi.cz. Děkujeme.

Sociálně-právní ochrana dětí

V oblasti sociálně právní ochrany dětí poskytuji služby pod organizací ESPEDIENTE, z.s. a na základě pověření spolupracuji s oddělením sociálně právní ochrany dětí, okresními soudy v opatrovnickém řízení, případně školami či poskytovateli sociálních služeb. Více informací zde.

Konzultace na míru

Konzultace je vedena individuálně podle vašich konkrétních požadavků a potřeb.

V současné době poskytuji převážně online poradenství (prostřednictvím Google Meet). K tomu můžete využít objednávkový formulář. V případě, že potřebujete osobní prezenční setkání, mne prosím kontaktujte e-mailem, příp. prostřednictvím kontaktního formuláře.