O mně

Jmenuji se Milena Mikulková

Jsem sociální pedagog. Zaměřuji se na rozvíjení životních dovedností dětí i dospělých. Pomáhám vám naučit se rozumět sami sobě, zorientovat se ve vlastních potřebách a očekáváních. Učím vás rozumět vašim blízkým, asertivně i empaticky komunikovat s druhými, řešit obtížné situace a zvládat konflikty.

Odborná pověření a praxe

V letech 2008–2017 jsem byla pověřena k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V současné době pokračuji ve výkonu SPOD v organizaci ESPEDIENTE, z.s. – zejména v práci s rodinou v rozvodové a porozvodové situaci, včetně mediace, asistovaného kontaktu, kromě toho i v programech pro vzdělávání pěstounů.

Jsem členkou České pedagogické společnosti.

Rozsah působení

Zaměřuji se na lektorskou činnost pro odbornou i laickou veřejnost, práci s dětmi a mládeží a podporu rodičů.

Provozuji soukromou poradenskou praxi www.vztahove-poradenstvi.cz, vedu společnost SOCIOKLIMA, s.r.o. a jsem předsedkyní ESPEDIENTE, z.s., v rámci které poskytuji zejména mediaci, asistované kontakty, doprovázení dětí a rodičů v situaci rozpadu rodiny.

Od roku 2015 se jako dobrovolník se podílím na kampani v rámci Národního týdne manželství. (www.tydenmanzelstvi.cz).

Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT a MPSV

Získala jsem akreditaci vzdělávacího zařízení MPSV k dalšímu vzdělávání odborníků v sociální sféře. Nabídka akreditovaných programů je uvedena v samostatné sekci zde. Další programy lektoruji v rámci nabídky ESPEDIENTE, z.s. a dalších vzdělávacích zařízení.

Moje aktivity v oblasti vzdělávání pedagogů zaštiťuje v současné době společnost SOCIOKLIMA, s.r.o. (vzdělávací zařízení s akreditací MŠMT).

Vzdělání a kvalifikace

V roce 2000 jsem ukončila studium na Filozofické fakultě, v roce 2005 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Již v průběhu studia jsem pracovala v pedagogicko-psychologické poradně a věnovala se prevenci rizikového chování u dětí a mládeže.

Absolvovala jsem:
  • výcvik v mediaci v netrestních věcech
  • vzdělávání v adleriánském přístupu ve školním poradenství (Spolu a jinak ve vzdělávání) a
  • vzdělávání v adleriánském přístupu v terapii (Edukativní rodičovská terapie adleriánský přístup)
  • výcvik koučování Profesionální kouč
  • výcvik Family coaching
  • psychoterapeutický výcvik v terapii pevným objetím
  • výcvik pro práci s dětmi v situaci rozvodu rodičů Dětský průvodce rozvodem
  • práci s dětmi a mládeží, zejména v rozvoji životních dovedností a prevence rizikového chování (COPE)
  • vedení kurzů pro rodiče a podporu jejich rodičovských dovedností (Kurz efektivního rodičovstvíŠkola lásky v rodině, Masáže dětí a kojenců)
  • výcvik specialistů v prevenci šikanování

Své profesionální zkušenosti a kompetence dále systematicky rozvíjím formou skupinových a individuálních supervizí (PhDr. Magdalena Frouzová).

Publikační činnost

Jsem autorkou publikací s ilustracemi Olgy Pazerini:

Hlavu vzhůru, rodiče! Na výchovu selským rozumem

Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5606-6

Hlavu vzhůru, chlap(c)i! Osvobozený muž – stručně, jasně a výstižně

Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0196-2

Hlavu mírně vzhůru, ženy! Vlastní cestou k sebeúctě

Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0847-3

Hlavu vzhůru po rozvodu?! Cesta k fungujícímu rodičovskému týmu

Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-1702-4

Videa o vztazích a výchově

V čekárně

Můžeš to zastavit

Na výchovu selským rozumem

Restart

Projekt Rodina

16 videí. 16 témat.
Od zamilovanosti a chození až po rozvod a porozvodovou komunikaci.

Host Radiožurnálu

Partneři