Osobnostní rozvoj

Individuální rozvoj životních dovedností vychází z vaší aktuální životní situace, vašich silných a slabých stránek a potřeb. Profesionální koučování směřuje k překonání limitujících obtíží a optimální využití vlastních zdrojů.

V průběhu konzultací se zaměříme se zejména na:

  • slaďování pracovního a osobního života
  • prevenci syndromu vyhoření
  • sebepoznání– schopnost sebeobjevování, sebereflexe, sebepřijetí a seberozvoje
  • komunikační dovednosti– umění naslouchat a umění sdílet se
  • zvládání zátěže, stresu, práci se selháním, trémou a chybou
  • řešení konfliktů– předcházení konfliktům a jejich efektivní řešení
  • time management– plánování času a osobních priorit
  • zdravé sebeprosazení a ošetření vlastních hranic– schopnost bez obav říkat i slyšet „ANO“ i „NE“
  • tvořivost jako životní přístup– schopnost hledat varianty a možnosti řešení životních situací a jejich realizace
  • příprava na novou životní roli

Konzultace na míru

Konzultace je vedena individuálně podle vašich konkrétních požadavků a potřeb.

V současné době poskytuji převážně online poradenství (prostřednictvím Google Meet). K tomu můžete využít objednávkový formulář. V případě, že potřebujete osobní prezenční setkání, mne prosím kontaktujte e-mailem, příp. prostřednictvím kontaktního formuláře.