Vzdělávání a osvěta

Lektorské činnosti se věnuji od roku 2000. Za tu dobu jsem se setkala téměř s 50 000 posluchači. Kromě osobních setkání jsem našla řadu posluchačů v rámci internetového seriálu Projekt rodina (celkem téměř 60.000 shlédnutí) a rozhlasových pořadů.

Ve své lektorské činnosti se zaměřuji na vzdělávání odborníků v oblasti školství, a to jak pod hlavičkou www.socioklima.eu, www.espediente.cz. V oblasti školství se jedná o sociálně pedagogickou diagnostiku, problematiku vztahů ve třídě a prevenci rizikového chování, zvyšování kvality působení pedagogů jak v kontaktu s žáky, tak s rodiči či kolegy.

V sociální sféře přednáším v rámci vlastních akreditovaných programů uvedených zde na těchto stránkách nebo na www.espediente.cz. Jedná se zejména o témata související se vztahy (rodina, škola, pracoviště), s životními dovednostmi, rodičovskými kompetencemi a metodami sociální práce.

Zároveň jsem akreditovaným lektorem pro další vzdělávací instituce.

Přednášky pro veřejnost

Mimo uvedené aktivity přednáším při osvětových akcích určených veřejnosti.

Tyto aktivity jsou převážně na objednávku center pro rodinu, škol, knihoven, církví a dalších pořadatelů.