Jmenuji se Milena Mikulková

Jsem sociální pedagog. Zaměřuji se na rozvíjení životních dovedností dětí i dospělých. Pomáhám vám naučit se rozumět sami sobě, zorientovat se ve vlastních potřebách a očekáváních. Učím vás rozumět vašim blízkým, asertivně i empaticky komunikovat s druhými, řešit obtížné situace a zvládat konflikty.

Odborná pověření a praxe

V letech 2008 – 2017 jsem byla pověřena k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V současné době pokračuji ve výkonu SPOD v organizaci Espediente, z.s. www.espediente.cz – zejména v práci s rodinou v rozvodové a porozvodové situaci, včetně mediace, asistovaného kontaktu, kromě toho i v programech pro vzdělávání pěstounů.

Jsem členkou České pedagogické společnosti.

Rozsah působení

Zaměřuji se na lektorskou činnost pro odbornou i laickou veřejnost, práci s dětmi a mládeží a podporu rodičů.

Provozuji soukromou poradenskou praxi www.vztahove-poradenstvi.cz, vedu společnost SOCIOKLIMA, s.r.o. a jsem předsedkyní ESPEDIENTE, z.s. www.espediente.cz, v rámci které poskytuji zejména mediaci, asistované kontakty, doprovázení dětí a rodičů v situaci rozpadu rodiny.

Od roku 2015 se jako dobrovolník se podílím na kampani v rámci Národního týdne manželství. (www.tydenmanzelstvi.cz).

Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT a MPSV

Získala jsem akreditaci vzdělávacího zařízení MPSV k dalšímu vzdělávání odborníků v sociální sféře. Nabídka akreditovaných programů je uvedena v samostatné sekci zde: – vložit odkaz. Další programy lektoruji v rámci nabídky www.espediente.cz a dalších vzdělávacích zařízení.

Moje aktivity v oblasti vzdělávání pedagogů zaštiťuje v současné době společnost SOCIOKLIMA, s.r.o. (vzdělávací zařízení s akreditací MŠMT) www.socioklima.eu a www.espediente.cz.

Aktuální nabídku vzdělávacích programů najdete v sekci Kurzy a semináře.

Lektor akreditovaných programů

Dále působím jako lektorka akreditovaných programů zajišťovaných jinými vzdělávacími organizacemi. Aktivně vystupuji na odborných konferencích zaměřených zejména na sociální klima ve škole a na prevenci rizikového chování.

Vzdělání a kvalifikace

V roce 2000 jsem ukončila studium na Filozofické fakultě, v roce 2005 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Již v průběhu studia jsem pracovala v pedagogicko-psychologické poradně a věnovala se prevenci rizikového chování u dětí a mládeže.

Absolvovala jsem:

Své profesionální zkušenosti a kompetence dále systematicky rozvíjím formou skupinových a individuálních supervizí (PhDr. Magdalena Frouzová).

Publikační činnost

Jsem autorkou publikací s ilustracemi Olgy Pazerini:

Hlavu vzhůru, rodiče! Na výchovu selským rozumem. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5606-6

  • a sbírky výroků z této knihy: Drobné podněty pro domácí štěstí. 2015.
    (ukázka zde)

Hlavu vzhůru, chlap(c)i! Osvobozený muž – stručně, jasně a výstižně. Praha: Grada Publishing , 2017. ISBN 978-80-271-0196-2

  • a sbírky výroků z této knihy: Několik slov o mužích, s muži a třeba i pro muže. 2017. (ukázka zde)