Ceník

Poskytované služby jsou plně hrazené klientem.

 • OSOBNÍ KOZULTACE V MÍSTĚ PORADNY
 • Délka konzultace – 60 minut
  (max. 90 minut)
  Platba v hotovosti
 • KONZULTACE PROSTŘEDNICTVÍM KOMUNIKAČNÍCH MÉDIÍ
 • (skype, messenger, příp. telefon)
  Platba převodem na účet č. 35-4632730237/0100
  VS = telefonní číslo klienta
 • 700 Kč/hod.
 • RODINNÁ MEDIACE
 • Obvyklý rozsah mediačního jednání je 3 hod.
  Každá strana platí poměrnou část, zpravidla polovinu částky.
 • 1000 Kč/hod.
 • VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ
 • Pro skupinu – cena dohodou
 • 200 Kč/hod./os.
 • SEMINÁŘE
 • Cena je uvedena u aktuálně vypsaného semináře.
 • Dle kurzovného
 • Semináře a veřejná vystoupení na míru
 • Cena dohodou
 • VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ
 • Rozsah 60–90 minut
 • 3000 Kč + cestovné

Poradenství v rámci sociálně právní ochrany dětí hradí objednatel (nejčastěji OSPOD MěÚ, škola, NNO aj.). Posouzení objednávky a rozsahu poskytovaných služeb je plně v kompetenci objednatele.

Pracuji od 9.00 do 17.00 hodin na základě sjednaného termínu konzultace, případně dle individuálních potřeb klienta.

Spolupracující subjekty

INTERVENČNÍ CENTRUM SPONDEA – poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím; dle domluvy, zpravidla 2. středa v měsíci

TRIALOG – služby pro rodiny s dětmi v pěstounské péči

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI – vzdělávání a poradenství pro neúplné rodiny

SOCIOKLIMA , s.r.o. – komplexní preventivní programy pro školy