Rodina a vztahy

Vztahové poradenství je zaměřeno na posílení zdravého naplňování vašich sociálních potřeb. Zpravidla se jedná o předcházení nebo řešení vztahových problémů mezi partnery, mezi ex-partnery (porozvodové a porozchodové situace), mezi rodiči a dětmi, v mezigeneračních vztazích (mezi dospělými osobami – např. řešení vztahu s původní rodinou, s rodiči).

Jedná se zejména o individuální nebo párové poradenství s cílem:

  • rozvoje empatie,
  • schopnosti efektivní komunikace (motivování, sdílení, naslouchání),
  • narovnání vztahů (proces odpuštění, příp. smíření),
  • vyjádření vlastních potřeb,

    • rozvoje dovednosti aktivního vyjadřování vztahu a sounáležitosti,
    • přípravy na partnerství, manželství, prarodičovství
    • rozvodová a porozvodová komunikace v rodině a práce s rodiči k dosažení dohody prostřednictvím poradenské mediace, tzv. židličkový koncept (in Mikulková, M. Hlavu vzhůru, rodiče! Praha: Grada publishing, 2015) a motivační brožura  2. brožura mediace

Konzultace na míru

Konzultace je vedena individuálně podle požadavků klienta. Lze poskytnout i kombinovanou formu poradenství – skype či korespondenční internetové poradenství a osobní konzultace.

Aktuální termíny akcí najdete v sekci Aktuality a Pozvánky.