Jmenuji se Milena Mikulková

Jsem sociální pedagog. Zaměřuji se na rozvíjení životních dovedností dětí i dospělých. Pomáhám vám naučit se rozumět sami sobě, zorientovat se ve vlastních potřebách a očekáváních. Učím vás rozumět vašim blízkým, asertivně i empaticky komunikovat s druhými, řešit obtížné situace a zvládat konflikty.

Vzdělání a kvalifikace

V roce 2000 jsem ukončila studium na Filozofické fakultě, v roce 2005 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Již v průběhu studia jsem pracovala v pedagogicko-psychologické poradně a věnovala se prevenci rizikového chování u dětí a mládeže.

Absolvovala jsem:

Své profesionální zkušenosti a kompetence dále systematicky rozvíjím formou skupinových a individuálních supervizí (PhDr. Magdalena Frouzová).

Zaměřuji se na lektorskou činnost, práci s dětmi a mládeží a podporu rodičů.

Odborná pověření a praxe
V roce 2008 jsem byla pověřena k výkonu sociálně právní ochrany dětí a ve spolupráci s OSPOD se zaměřuji zejména na úpravu komunikace v rozvodové a porozvodové situaci v rodině a na řešení výchovných problémů dětí a mládeže.

V roce 2013 mi bylo rozšířeno pověření Č.j. JMK 48797/2013 o péči o rodiny s dětmi v pěstounské péči.

Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT a MPSV

V roce 2012 jsem získala akreditaci MŠMT jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a akreditaci MPSV. Aktuální nabídku vzdělávacích programů najdete v sekci Kurzy a semináře.

Lektor akreditovaných programů

Dále působím jako lektorka akreditovaných programů zajišťovaných jinými vzdělávacími organizacemi. Aktivně vystupuji na odborných konferencích zaměřených zejména na sociální klima ve škole a na prevenci rizikového chování.

Rozsah působení

Provozuji soukromou poradenskou praxi a vedu společnost SOCIOKLIMA, s.r.o.

Publikační činnost

Jsem autorkou publikace publikace, Hlavu vzhůru, rodiče! Na výchovu selským rozumem. Praha: Grada Publishing , 2015. ISBN 978-80-247-5606-6

Podílela jsem se na internetovém seriálu Projekt Rodina.