Work Life Balance – sladění profesního a osobního života

Osobnostní rozvoj pracovníků

Akreditace MPSV: 2016/1092-PC/VP/PP
Rozsah: 8 hodin
Kurzovné: 1050 Kč
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková

Anotace

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s možnostmi sladění osobního a profesního života s minimalizací stresu a vyvarování se syndromu vyhoření.

V rámci konceptu Work Life Balance se seznámí s jeho jednotlivými složkami, s úskalími změn v konkrétních oblastech i s novým přístupem a postupem k žádoucí změně. Účastníci se zamyslí nejen nad svými potřebami, prioritami a zdroji energie, ale i možnostmi lepšího časového uspořádání svého života. Program je určen všem lidem pracujícím v zařízeních sociálních služeb, kteří se chtějí dozvědět více o možnostech sladění osobního i profesního života.

Účastníci budou umět:

  • Detekovat faktory stresu ve svém životě
  • Poznat přirozené obranné mechanismy i efektivnější koncept zvládání (coping)
  • Orientovat se v možnostech prevence stresu
  • Pochopit lépe vlastní dosavadní jednání i najít inspiraci ke změně

Termíny

  • Termíny pro vás připravujeme