Školství

Služby pro školy a vzdělávání pedagogů zajišťuji jménem společnosti SOCIOKLIMA, s.r.o. Jako společnost disponujeme akreditací MŠMT jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Komplexní program prevence

Oblast dalšího vzdělávání pedagogů je zaměřena zejména na rozvoj životních dovedností dětí, na vedení třídnických hodin, posílení autority učitele, na techniky práce se třídou a preventivní programy, na rozvoj zdravých vztahů mezi žáky, mezi učiteli či rodinou a školou. Všechny uvedené kurzy lze objednat i pro školu – vzdělávání pedagogů jedné školy. V tomto případě je cena smluvní. V rámci otevřených kurzů sledujte aktuality na stránkách www.socioklima.cz.

Aktuální nabídka