Školství

Služby pro školy a vzdělávání pedagogů zajišťuji jménem společnosti SOCIOKLIMA, s.r.o. Jako společnost disponujeme akreditací MŠMT jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků: č. j. MŠMT 28 833/2012-25.

Komplexní program prevence

Oblast dalšího vzdělávání pedagogů je zaměřena zejména na rozvoj životních dovedností dětí, na vedení třídnických hodin, posílení autority učitele, na techniky práce se třídou a preventivní programy, na rozvoj zdravých vztahů mezi žáky, mezi učiteli či rodinou a školou. Všechny uvedené kurzy lze objednat i pro školu – vzdělávání pedagogů jedné školy. V tomto případě je cena smluvní. V rámci otevřených kurzů sledujte aktuality na stránkách www.socioklima.cz.

Aktuální nabídka