Alzheimerova nemoc – přístupy v sociálních službách

Aktivizace seniorů

Akreditace MPSV: 2017/0165-PC/SP/VP/PP
Rozsah: 8 hodin
Kurzovné: 1050 Kč
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková

Anotace

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se specifickými přístupy k osobám trpícím Alzheimerovou nemocí. Program je určen pracovníkům domovů se zvláštním režimem, domovů pro seniory a dalších forem péče a zařízení sociálních služeb, kde s těmito osobami přichází do kontaktu. Vzdělávací program zahrnuje i seznámení
s možnostmi péče o lidi s Alzheimerovou nemocí, včetně způsobů diagnostiky i preventivních opatření negativních dopadů na postiženou osobu i její blízké osoby.

Účastníci se naučí:

  • Co to je Alzheimerova nemoc
  • Jaké jsou rizikové faktory a poznávací kritéria této nemoci
  • Umět si konkrétně představit příznaky jednotlivých stádií Alzheimerovy nemoci
  • Vědět, jak lze adekvátně reagovat na konkrétní potíže v rámci těchto stádií

Termíny

  • Termíny pro vás připravujeme