Vzdělávání a osvěta

Lektorské činnosti se věnuji od roku 2000. Semináře zaměřuji na aktuální problematiku – zvyšování kvality služeb a odbornosti pracovníků v pomáhajících profesích, kam lze zařadit jak pedagogy, tak sociální pracovníky, vč. pracovníků v sociálních službách. Jedná se zejména o témata související se vztahy (rodina, škola, pracoviště), s životními dovednostmi, rodičovskými kompetencemi a metodami sociální práce.

Vzdělávání a osvěta ve školách

V oblasti školství se jedná o sociálně pedagogickou diagnostiku, problematiku vztahů ve třídě a prevenci rizikového chování, zvyšování kvality působení pedagogů jak v kontaktu s žáky, tak s rodiči či kolegy.

Jak lektorská činnost, tak přímá práce se třídou je zajišťována v rámci nabídky společnosti Socioklima, která se specializuje na oblast školství. Zmíněné aktivity lze zařadit do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM.

Od roku 2012 jsem akreditovaným vzdělávacím zařízením pro resort MŠMT a MPSV a nabízím v současné době celkem 15 vzdělávacích programů. Bližší informace o programech, případně kalendář akcí je dostupný v sekci Kurzy a semináře. Spolupracuji jako lektor i s dalšími akreditovanými vzdělávacími organizacemi, které zmíněná témata rovněž nabízejí.

Přednášky pro veřejnost

Mimo uvedené aktivity přednáším při osvětových akcích určených veřejnosti.

Aktualizovaný přehled seminářů, kurzů, besed a programů najdete v sekci Kurzy a semináře.