Osobnostní rozvoj

Individuální program rozvoje životních dovedností vychází z vaší aktuální životní situace, vašich silných a slabých stránek a potřeb.
V průběhu konzultací se zaměříme se zejména na:

  • sebepoznání – schopnost sebeobjevování, sebereflexe, sebepřijetí a seberozvoje
  • komunikační dovednosti – umění naslouchat a umění sdílet se
  • zvládání zátěže, stresu, práci se selháním, trémou a chybou
  • řešení konfliktů – předcházení konfliktům a jejich efektivní řešení
  • time management – plánování času a osobních priorit
  • zdravé sebeprosazení a ošetření vlastních hranic – schopnost bez obav říkat i slyšet „ANO“ i „NE“
  • tvořivost jako životní přístup – schopnost hledat varianty a možnosti řešení životních situací a jejich realizace
  • příprava na novou životní roli

Konzultace na míru

Konzultace může být vedena individuálně podle vašich konkrétních požadavků a potřeb. Ráda vám nabídnu i kombinovanou formu poradenství – korespondenční poradenství prostřednictvím internetu a osobní konzultace.