Vzdělávání pěstounů

Na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí č.j. JMK 48797/2013 a akreditace MPSV poskytuji vzdělávání pěstounů v souladu s novelou zákona č.359/1997 Sb o sociálně právní ochraně dětí §47a, písm. c, d, e, f, h).

Obvykle seminář objednává doprovázející organizace pro pěstouny, s nimiž má uzavřenou dohodu. Lze po dohodě realizovat i na pobytových akcích.

Nabídka kurzů

Dítě v dobrých rukou (12 h, 1800 Kč/os.)

Dítě v dobrých rukou

Přispět k profesionálnímu doprovázení i k podpoře v situacích, kdy se pěstouni ocitají v nejistotě či pochybnostech. Posilování sebedůvěry a rozvoj dovedností v roli pěstouna je pro dítě zdrojem stability a pocitu bezpečí.

Rozvoj rodičovských kompetencí (12 h, 1800 Kč/os.)

Rozvoj rodičovských kompetencí

Život s dětmi, které ve svém raném věku zažily ztráty a strádání, přináší ve výchově nesčetná překvapení i náročné situace. Cílem kurzu je vybavit pracovníky nebo přímo pěstouny dovednostmi k hledání vlastních zdrojů a porozumění chování dítěte.

Jednotlivá témata vzdělávání pěstounů (4 h, 600 Kč)

Jednotlivá témata vzdělávání pěstounů

Co děti nejvíce potřebují? – o potřebách dětí a specifickém přístupu k dětem v NRP
Jsme jako polštářky na tvrdých židlích – o podstatě a smyslu NRP
Děti v pěstounské péči a škola – o vztazích ve vrstevnickém kolektivu, motivaci a motivování
Ale to víš, že tě mám rád/a – jak vyjadřovat vztah dětem, aby tomu mohly věřit
Jak zpřítomnit nepřítomného rodiče – o vhodných způsobech práce s postoji k biologickým rodičům
Kdo ke mně patří? – práce s rodinou mapou, se systémem rodiny
Péče o pečující – jak skloubit péči o sebe, o partnerství a o vlastní rodinu
Pestrobarevná rodina – jak zvládnout specifika dětí z jiného prostředí
Já už na to nemám nervy – jak pracovat s chronickou zátěží
Draci s dobrými úmysly – jak zvládat (negativní) pozornost okolí
Už jsem řekl!? – jak být zdravou autoritou
Aby doma bylo dobře (všem) – základní principy rodinné pohody
Kolikrát ti to mám opakovat?! – jak mluvit s dětmi, aby slyšely
Ty mi nikdy nic neřekneš – jak dětem naslouchat, aby mluvily
Matka a dcera, matka a syn – role matky ve výchově dětí
Otec a syn, otec a dcera – role otce ve výchově dětí
Co za nás dělají kamarádi našich dětí? – role vrstevníků dítěte
Hotelový syndrom – smysl domácích povinností
Sociální bungee-jumping – práce s dospívajícími dětmi
Být grázlem je snazší – jak rozumět, jak předcházet a jak řešit problémové chování dětí
Cukr a bič nebo raději jinak? – o odměnách a trestech
Specifika péče o děti vlastních dětí – zvládnutí role prarodičů v kombinaci s rolí pečující osoby

Nabídka vzdělávání pro pěstouny

Nabídka vzdělávání pro pěstouny

Téma: Cítím, cítíš, cítíme

  • Praktické náměty pro vyjadřování vztahu k dětem – aneb jak zabránit hladu kůže
  • Práce s negativními emocemi a jejich kultivace
  • Povzbuzování a dodávání odvahy

Téma: Práce s rodinnou mapou

  • Zákonitosti fungování rodiny – rodinný systém
  • Kdo ke mně patří? – práce s rodinou mapou,
  • Jak zpřítomnit nepřítomného rodiče – o vhodných způsobech práce s postoji k biologickým rodičům

Téma: Hledání vlastní role

  • Matka a dcera, matka a syn – role matky ve výchově dětí
  • Otec a syn, otec a dcera – role otce ve výchově dětí
  • Idoly, ideály, vzory, trendy – co všechno děti ovlivňuje

Děti a jejich širší kontakty

  • Děti v pěstounské péči a škola – o vztazích ve vrstevnickém kolektivu, motivaci a motivování
  • Co za nás dělají kamarádi našich dětí? – role vrstevníků dítěte
  • Sociální bungee-jumping – práce s dospívajícími dětmi a jejich potřebou začleně

Pěstouni jako zrcadlo pohody

  • Já už na to nemám nervy – jak pracovat s chronickou zátěží
  • Aby doma bylo dobře (všem) – základní principy rodinné pohody
  • Péče o pečující – jak skloubit péči o sebe, o partnerství a o vlastní rodinu

Rozsah: dle dohody s objednatelem

  • obvykle 6 hodin (á 45min + přestávky), obvykle 9:00 – 14:30

Kurzovné:

  • obvykle pro pěstouny přes doprovázející organizaci – cena dohodou za skupinu
  • jednotlivec 150Kč/hod/os

Místo konání: dle dohody s objednatelem

Poznámka: Bloky sdružené pod témata lze realizovat i samostatně v rozsahu 3-4 hodiny, dle požadavků objednatele, případně na víkendové akci