Veřejnost

Pro veřejnost poskytuji jednorázové besedy na téma vztahů v rodině, péče partnerství, rozvoj rodičovských dovedností a předcházení a řešení výchovných problémů u dětí dle zadání a požadavku pořadatele.

Kromě jednorázových besed nabízím i krátkodobé kurzy, zejména pro organizace, které se zabývají prací s rodiči (mateřská centra, centra pro rodinu, aj.). Zpravidla jde kurzy v rozsahu 6-12 hodin ve 3-5 setkáních. Uvedené kurzy lze využít i pro pobytové akce rodin s dětmi.  Další aktivity pro veřejnost naleznete v sekci Vzdělávání a osvěta.

www.projektrodina.cz

projektrodina