Ceník

Poskytované služby jsou plně hrazené klientem

 • OSOBNÍ KOZULTACE V MÍSTĚ PORADNY
 • Konzultace trvá 60 min, max. 90 min. Platba v hotovosti.
 • 500 Kč/hod
 • RODINNÁ MEDIACE
 • Obvyklý rozsah mediačního jednání je 3 hod. Každá strana platí poměrnou část, zpravidla polovinu částky.
 • 800 Kč/hod
 • TERÉNNÍ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
 • Obvykle v rodině klienta
 • Dle dohody
 • SEMINÁŘE, VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ
 • Dle ceny kurzovného, které je uvedeno u aktuálně vypsaného semináře. Semináře na míru a veřejná vystoupení – cena dohodou
 • Dle kurzovného

Poradenství v rámci sociálně právní ochrany dětí hradí objednatel (nejčastěji OSPOD MěÚ, škola, NNO aj.). Posouzení objednávky a rozsahu poskytovaných služeb je plně v kompetenci objednatele.

Pracuji od 9:00 do 17.00 hodin na základě sjednaného termínu konzultace, případně dle individuálních potřeb klienta.

Spolupracující subjekty

INTERVENČNÍ CENTRUM SPONDEA, BRNO – poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím – dle domluvy, zpravidla 2. středa v měsíci
TRIALOG – služby pro rodiny s dětmi v pěstounské péči
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ – Bc. Petra Beránková
SOCIOKLIMA , s.r.o. – komplexní preventivní programy pro školy